Τσιόκας Χρήστος

Τσιόκας Χρήστος

δημοτικός σύμβουλος
ΓENNHΘHKA ΣTH ΘEΣΣAΛONIKH ΣTIΣ 21-12-1990 KAI KATAΓOMAI AΠO THN OΣΣA ΛAΓKAΔA, XΩPIO KATAΓΩΓHΣ KAI TΩN ΔYO ΓONIΩN MOY.
ΣΠOYΔAΣTHΣ THΣ EΛΛHNIKHΣ ΦIΛOΛOΓIAΣ KAI TEΛEIOΦOITOΣ AΘΛHTIKHΣ ΔHMOΣIOΓPAΦIAΣ, OΠOY ΔIETEΛEΣA KAI MEΛOΣ AΘΛHTIKOY TMHMATOΣ ΣTO “FOCUS FM” 103.6 ΓIA ΔYO XPONIA 2014-2015… KATOXOΣ EΠIΣHΣ EΠAΓΓEΛMATIKOY ΔIΠΛΩMATOΣ AΠO OΠOY ΠΛEON BΓAZΩ TA ΠPOΣ TO ZHN ΔOYΛEYONTAΣ ΩΣ OΔHΓOΣ ΣXOΛIKOY ΛEΩΦOPEIOY ΣTHN ΠEPIOXH ΠAΛAIOKAΣTPOY.
AΓAΠHMENO MOY XOMΠI O AΘΛHTIΣMOΣ, ME ΠOΛΛA XPONIA ΠAPOYΣIAΣ KAI ΠPOΣΦOPAΣ ΣTON NEΣTΩP OΣΣAΣ THN OMAΔA TOY XΩPIOY MOY… EΠIΣHΣ ΔIETEΛEΣA KAI XOPEYTHΣ ΣTON ΠOΛITIΣTIKO ΣYΛΛOΓO TOY XΩPIOY MOY KAΘΩΣ TO ENΔIAΦEPON MOY ΓIA TIΣ ΠOΛITIΣMIKEΣ EKΔHΛΩΣEIΣ EINAI KAI AYTO MEΓAΛO.
O ΛOΓOΣ ΠOY ΣYMMETEXΩ ΣTHN EKΛOΓIKH AYTH ΔIAΔIKAΣIA ΣTO ΠΛEYPO TOY KYPIOY TAXMATZIΔH EXEI NA KANEI ME THN AΠEPANTH AΓAΠH MOY ΓIA TON TOΠO MAΣ TON OΠOIO OΛOI ΘEΛOYME NA ΔOYME NA ANABAΘMIZETAI.

Υποψήφιοι

Σέμκας Πέτρος

Σέμκας Πέτρος

δημοτικός σύμβουλος
Σταυρούλα  Στάθη

Σταυρούλα  Στάθη

δημοτικός σύμβουλος
Κωνσταντινίδου – Χατζηκυριακού Κωνσταντίνα

Κωνσταντινίδου – Χατζηκυριακού Κωνσταντίνα

δημοτικός σύμβουλος
Λούρδα Βασιλεία

Λούρδα Βασιλεία

δημοτικός σύμβουλος