Τσιρωνά Ελένη

Τσιρωνά Ελένη

δημοτικός σύμβουλος

Υποψήφιοι

Πρόδρομος Ροντίρης

Πρόδρομος Ροντίρης

δημοτικός σύμβουλος
Γεωργιάδου Εύα

Γεωργιάδου Εύα

δημοτικός σύμβουλος
Ξενιτίδης Γεώργιος

Ξενιτίδης Γεώργιος

δημοτικός σύμβουλος
Γιάννης Λιώλης

Γιάννης Λιώλης

δημοτικός σύμβουλος