Σέμκας Πέτρος

Σέμκας Πέτρος

δημοτικός σύμβουλος

Υποψήφιοι

Νάνος Αθανάσιος

Νάνος Αθανάσιος

δημοτικός σύμβουλος
Τσιρτσάκη Μαριάνθη

Τσιρτσάκη Μαριάνθη

δημοτικός σύμβουλος
Σταυρούλα  Στάθη

Σταυρούλα  Στάθη

δημοτικός σύμβουλος
Πατλιάκας Εμμανουήλ

Πατλιάκας Εμμανουήλ

δημοτικός σύμβουλος