Μπρούμα Κανέλλα

Μπρούμα Κανέλλα

δημοτικός σύμβουλος

Υποψήφιοι

Ξενιτίδης Γεώργιος

Ξενιτίδης Γεώργιος

δημοτικός σύμβουλος
Μπαλάσκας Χρήστος

Μπαλάσκας Χρήστος

δημοτικός σύμβουλος
Σταυρούλα  Στάθη

Σταυρούλα  Στάθη

δημοτικός σύμβουλος
Πατσιαλάς Αλέξης

Πατσιαλάς Αλέξης

δημοτικός σύμβουλος