Μάμμου Ελένη

Μάμμου Ελένη

δημοτικός σύμβουλος

Υποψήφιοι

Σταυρούλα  Στάθη

Σταυρούλα  Στάθη

δημοτικός σύμβουλος
Κωνσταντία – Βασαρμίδου – Γιάννογλου

Κωνσταντία – Βασαρμίδου – Γιάννογλου

δημοτικός σύμβουλος
Σαρίκου Αννα

Σαρίκου Αννα

δημοτικός σύμβουλος
Νικολαΐδης Αθανάσιος

Νικολαΐδης Αθανάσιος

δημοτικός σύμβουλος