Μάμμου Ελένη

Μάμμου Ελένη

δημοτικός σύμβουλος

Υποψήφιοι

Κολασίδης Ιωάννης

Κολασίδης Ιωάννης

δημοτικός σύμβουλος
Τσαγκαλίδης Ελευθέριος

Τσαγκαλίδης Ελευθέριος

δημοτικός σύμβουλος
Μπρόζος Φώτιος

Μπρόζος Φώτιος

δημοτικός σύμβουλος
Σαρίκου Αννα

Σαρίκου Αννα

δημοτικός σύμβουλος