Μάμμου Ελένη

Μάμμου Ελένη

δημοτικός σύμβουλος

Υποψήφιοι

Λάζαρος Πιπινίκας

Λάζαρος Πιπινίκας

δημοτικός σύμβουλος
Κωνσταντία – Βασαρμίδου – Γιάννογλου

Κωνσταντία – Βασαρμίδου – Γιάννογλου

δημοτικός σύμβουλος
Ροφαέλας Παναγιώτης

Ροφαέλας Παναγιώτης

δημοτικός σύμβουλος
Νικολαΐδης Αθανάσιος

Νικολαΐδης Αθανάσιος

δημοτικός σύμβουλος