Δοϊρανλής Πέτρος

Δοϊρανλής Πέτρος

δημοτικός σύμβουλος

Υποψήφιοι

Λάζαρος Πιπινίκας

Λάζαρος Πιπινίκας

δημοτικός σύμβουλος
Δέσποινα Παντέλη Πολυχρονάκη

Δέσποινα Παντέλη Πολυχρονάκη

δημοτικός σύμβουλος
Τσιρωνά Ελένη

Τσιρωνά Ελένη

δημοτικός σύμβουλος
Αλβανού Αννίτα

Αλβανού Αννίτα

δημοτικός σύμβουλος