Περιφορά της εικόνας του Αγίου Γεωργίου στο Ζαγκλιβέρι

Περιφορά της εικόνας του Αγίου Γεωργίου στο Ζαγκλιβέρι

Σήμερα κατά τη Περιφορά της εικόνας του Αγίου Γεωργίου στο Ζαγκλιβέρι. Χρόνια πολλά στο Γιώργο και τη Γεωργία που γιορτάζουν αύριο.