Καλοσωρίζουμε τους υποψηφίους

Καλοσωρίζουμε τους υποψηφίους

Καλοσωρίζουμε τους υποψηφίους για το τοπικό συμβούλιο Ηρακλείου με «ΔΥΝΑΜΗ ΕΥΘΥΝΗΣ». Συνεχίζουμε…